AMPA SOL I VENT
 
  INICI
  COMISSIONS
  QUI SOM
  ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 2010-2011
  CASAL D'ESTIU
  OCI FAMILIAR
  LA TEVA OPINIÓ
  CONTACTE
  ENLLAÇOS
  NEWSLETTER
  FOTOS CARROSSA REIS 2011
  CURS 2009 - 2010
  CURS 2010 - 2011 ENTRADES ANTIGUES
  MENU MENJADOR
CASAL D'ESTIU

Ja tenim la informació que esperàvem sobre el Casal d'Estiu. Des de l'Ampa ens agradaria resoldre alguns detalls que no hem pogut acabar d'aclarir en els fulls d'inscripció  que us vam passar la setmana passada i que us deixem aquí penjats per si vosaltres o algú que no és de l'escola en necessita. Per explicar-ho tot hauríem de passar un dossier!!:

* El mes d'Agost SI hi haurà casal d'estiu. (Sempre que comptem amb el mínim de participants, és clar) No hem passat els dos papers de cop perquè hem considerat que és millor per l'economia familiar pagar els mesos per separat, no com l'any passat que ho vam cobrar tot de cop. A consergeria deixarem els fulls d'inscripció del mes d'Agost que podreu formalitzar més endevant. Des de l'Ampa ens agradaria que si teniu qualsevol dubte sobre les activitats que organitzem ens ho pregunteu directament a nosaltres, així tindreu la informació de primera mà!

* Per fer la inscripció a consergeria heu de portar el resguard de la transferència bancària. Només es consideraran vàlides les inscripcions que adjuntin aquest document.

* Aquest any no demanem el certificat d'empadronament perquè la subvenció de l'Ajuntament pels habitants del poble es recullirà directament a la Casa de la Vila. L'any passat l'Ampa va deduir l'import total de l'esmentada subvenció directament sobre la quota a les families. Per aquest motiu pot semblar que el preu d'enguany és més alt, però en realitat és el mateix.

 

 FULL D’INSCRIPCIÓ   CASAL JULIOL 2010
 

FITXA PERSONAL DEL PARTICIPANT i AUTORITZACIÓ
ESCOLA
 
CURS ACTUAL
 
Noms i Cognoms
 
Data Naixement
 
Adreça
 
CP i Població
 
Telèfons
 
      En/Na ______________________________________________________, com a  pare / mare / tutor ,
      amb DNI núm. _________________________, autoritzo al meu fill/a a participar al casal en l’opció triada.
1. DONO EL MEU CONSENTIMENT per a l’ús de la seva imatge (LLei 5/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge) en documentació i mitjans relacionats amb l’activitat. En cas contrari ho comunicaré expressament a l’organització.
2. DONO EL MEU CONSENTIMENT per a les sortides del centre que es puguin realitzar en les activitats del casal, en cas contrari ho comunicaré expressament a l’organització.
3. Faig extensiva aquesta autorització a les decisions mèdico-quirúrgiques que siguin necessàries adoptar, en cas d’extrema urgència, sota la direcció facultativa pertinent.
Signatura del pare/mare/tutor,                                    Vilafant , _______ de   _________ de 2010

 

FITXA SANITÀRIA DEL PARTICIPANT
 
1.-Té el seu fill/a alguna malaltia que consideri important?
SI
 
 
NO
 
 
 
Crònica?
SI
 
 
NO
 
Quina?
 
 
 
Al·lèrgia?
SI
 
 
NO
 
Quina?
 
 
 
Altres:
 
 
 
 
 
2.-Durant el casal se li ha d’administrar algun tipus de medicament?
SI
 
 
NO
 
 
 
Quin?
 
 
 
 
 
3.-Hi ha algun tipus de medicament que el seu fill/a no pugui prendre?
SI
 
 
NO
 
 
Quin?
 
 
 
 
 
4.-Hi ha algun tipus d'aliment que el seu fill/a no pugui prendre?
SI
 
 
NO
 
 
 
Quin?
 
 
 
 
 
5.- Té el seu fill/a problemes d'enuresi diürna?
SI
 
 
NO
 
 
 
 
 
6.- Té el seu fill/a la vacuna antitetànica al dia?
SI
 
 
NO
 
 
 
 
 
7.- Comentaris i/o observacions que consideri que hem de saber:
 

   DOCUMENTACIÓ ADJUNTA:    
FOTOCÒPIA TARGETA SANITÀRIA          FOTÒCOPIES CARNET DE VACUNES      FOTO CARNET PARTICIPANT
 
 
Casal JULIOL 2010
 
 


 

Encercla          l’opció desitjada
 
 
De l’1 de al 9 de Juliol
Del 12 al 16 de Juliol
Del 19 al 23 de Juliol
 
Del 26 al 30 de Juliol
De l’ 1 al 31 de Juliol
OPCIÓ 1 – de 9:00h a 13:00h
34€
25€
25€
25€
100€
OPCIÓ 2 –de 09:00h a 13:00h i 15:00h a 17:00h
60€
45€
45€
45€
175€
OPCIÓ 3 –de 13:00h a 15:00h
13,80€+preu catering
11,50€+preu catering
11,50€+preu catering
11,50€+preu catering
45+preu catering
 
 
Total segons opció escollida  
 
 
 
 
 
No socis de l’AMPA heu de sumar
10€/setmana
Total a pagar
 
 
 

QUÈ HI FAREM?
Tot d’activitats: manualitats, teatre, esport, maquillatge, disfresses, jocs... Tot dins un centre d’interès!!!
 
TERMINI
§   DIVENDRES DIA 28 DE MAIG
§   A partir d’aquesta data les inscripcions tindran un recàrrec de 20€ i quedaran en llista d’espera. NO ES GARANTEIX cap plaça fora del termini indicat!!
 
NO SOCIS D’ AMPA
Totes aquelles famílies que no siguin socis de l’AMPA de l’escola hauran de pagar el recàrrec de 10 euros per setmana.
 
 
 
COM FER L’INGRÈS?
 
 
L’ingrès s’ha de fer al numero de compte: 2030-0078-79-3300006067
Heu de fer l’ingrès amb el nom del/s participants i indicant que es tracta del casal del juliol.
 
 
ANUL.LACIONS
 o NO ASSISTÈNCIA
 
§   Anul·lacions fins 7 dies naturals abans de començar el casal s’abonarà el 90%de l’import total pagat.
§   Anul·lacions posteriors o no justificades: no es tornarà cap import
§   En qualsevol cas caldrà una justificació documental.
 
SERVEIS ESPORÀDICS
 MENJADOR: Totes aquelles famílies que necessitin el servei de menjador de forma esporàdica, hauran de pagar 4€ per nen i dia. (preu orientatiu/pendent de confirmar)
 
MÉS INFORMACIÓ:
 
La Bambalina 2006 S.C.Països Catalans, 30, 7è-1A - SALT (17190)
de dilluns a divendres de 9 a 13 i 15 a 17h
Telf: 696 301 362 (Marta) / 659 008 056 (Monica)

 
HORA  
   
AMPA SOL I VENT  
  TELÈFON DE CONTACTE: 608.117.037

HORARI: TARDES DE 19:00 A 21:00
 
EL TEMPS A VILAFANT  
   
Este sitio web fue creado de forma gratuita con PaginaWebGratis.es. ¿Quieres también tu sitio web propio?
Registrarse gratis